Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.

Aktualności

ROK SZKOLNY 2020/2021

 


 

 

CZYTAMY KAROLA WOJTYŁĘ

2020 - ROK ŚW. JANA PAWŁA II

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

 

 

 

 

*** **** ***

Przedszkolaki recytują wiersze

13 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków pt. "Polscy autorzy dzieciom". Tematem konkursu były wiersze polskich autorów skierowane do najmłodszych czytelników oraz słuchaczy. Warunkiem udziału było opanowanie treści wybranego wiersza i zaprezentowanie go przed publicznością. Celem konkursu była popularyzacja poezji wśród przedszkolaków oraz ich rodziców, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcenie najmłodszych dzieci do występów. W konkursie wzięło udział 12 przedszkolaków ze wszystkich grup przedszkolnych.

Uroczystym rozpoczęciem zmagań konkursowych był występ 5-latków z grupy 0b, którzy przedstawili, układ taneczny do wiersza Juliana Tuwima pt. "Okulary". Umiejętności recytatorskie dzieci oceniało jury w składzie: p. Helena Skomorowska - dyrektor szkoły, p. Elżbieta Dykiel - nauczyciel języka polskiego, p. Halina Tywoniuk -  nauczyciel bibliotekarz. Na ocenę recytacji wpływ miały następujące elementy: stopień trudności i opanowania treści wybranego wiersza, jakość deklamowania oraz kontakt ze słuchaczem.

Wszystkie dzieci wspaniale zaprezentowały swoje talenty i umiejętności, wszystkie też otrzymały dyplomy i upominki.

Jury wyłoniło zwycięzców, którzy zaprezentowali najwyższy poziom zdolności recytatorskich:


 • I miejsce zdobył  - Szymon Palak
  z grupy 5-latków

 • II miejsce zdobył  - Adam Mazurek
  z grupy 5-latków

 • III miejsce zdobył  - Dawid Michałek
  z grupy 6-latków

Wyróżnienia zdobyli:

 • Mateusz Palak-
  z grupy 3-4 latków

 • Nikola Kmieć-
  z grupy 5-latków

 • Weronika Chmiel-
  z grupy 6- latków

 

Dziękuję wszystkim małym artystom, ich rodzicom oraz wychowawcom za trud włożony w przygotowanie występów, dzieciom szczególnie za dostarczenie wielu wrażeń i wzruszeń.

Ewa Dąbrowska - organizator konkursu.

Na fotorelację z konkursu zapraszamy do zakładki GALERIA

 

*** **** ***

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 16.30 rodziców uczniów klas 4-8 na Dzień Profilaktyki organizowany w naszej szkole. W ramach tego wydarzenia możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Samookaleczenia, depresja, obniżony nastrój - choroby cywilizacyjne XXI wieku. Wiem jak pomóc mojemu dziecku.
Szkolenie poprowadzi specjalista - psycholog z Krakowskiego Centrum Edukacji.

pedagog szkolny - mgr Magdalena Lachtara

*** **** ***

Zarząd Fundacji Parasol Roztocza przedstawia video explainer:

"Bajka o koronawirusie"

*** **** ***

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO "BALLADYNA"

*** **** ***

UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU DZWONKÓW!

Szkoła informuje, że od najbliższego poniedziałku, tj. od 21 września lekcje będą zaczynały się o godzinie 8.00. 
W związku z tym wszystkie lekcje będą się kończyły 15 min. wcześniej.

Szczegółowy rozkład nowych dzwonków

Rozkład jazdy szkolnego autobusu

*** **** ***

Żegnaj lato, witaj jesień!


5 września - Narodowe Czytanie


Uwaga! Konkurs!
Sprawdź znajomość lektury "Balladyna" Juliusza Słowackiego!

 

*** **** ***

Od 1 września szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz Gminy Jastków.


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne:

 • Do szkoły nie mogą wchodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie lub w izolacji (dotyczy to uczniów i osób dorosłych - pracowników szkoły, rodziców). Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o chorobie, kwarantannie, izolacji ucznia i członków rodziny ucznia

 • Rodziców towarzyszących dziecku w dniu rozpoczęcia roku szkolnego prosimy o stosowanie środków ochrony - osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica), rękawiczki jednorazowe

 • Szkoła opracowała procedury bezpieczeństwa, zawierające zasady organizacji pracy, zajęć i przerw międzylekcyjnych, korzystania z szatni, stołówki, biblioteki, placu zabaw. Procedury przewidują między innymi ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz, w tym rodziców, nadzór nad przebywaniem uczniów w szatni, rozszerzenie miejsc w przestrzeni wspólnej, w której szkoła zagwarantuje uczniom opiekę i inne (wewnętrzne procedury bezpieczeństwa)

 • Zostały opracowane zasady organizacji zadań na wypadek czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (zasady organizacji zadań)

 • Zabezpieczono wystarczającą ilość środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i detergentów do mycia i odkażania rąk i powierzchni użytkowych

 • Z sal lekcyjnych i przestrzeni wspólnej usunięte zostały dywany i przedmioty, których nie można zdezynfekować

 • Szkoła ogranicza wszystkie zajęcia pozalekcyjne łączące uczniów z różnych oddziałów klasowych

 • Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą tylko dzieci, których oboje rodzice pracują stacjonarnie oraz dzieci korzystające z dojazdów komunikacją publiczną

 • Prosimy rodziców o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumentach i wytycznych: link - Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (wytyczne dla przedszkoli, wytyczne dla szkół)

*** **** ***

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i pożegnanie ósmoklasistów - obejrzyj

 

26.06.2020 -  harmonogram wręczania świadectw

*** **** ***

*** **** ***

Kalendarz zmian w szkole do wakacji

 

MEN: Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26.06.2020

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

*** **** ***

CZYTAJ I OGLĄDAJPROPOZYCJE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

*** **** ***

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania związanego
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła:

1. Prowadzi zdalne nauczanie zgodnie z zarządzeniem dyrektora i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
2. Podstawowym źródłem informacji o zadaniach, sposobie realizowania zadań przez ucznia, materiałach edukacyjnych itd. jest dziennik elektroniczny, w związku z czym każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany do codziennego logowania się.
3. Ważne komunikaty i ogłoszenia szkoła umieszcza na swojej stronie internetowej oraz w e-dzienniku.
4. Każdy uczeń ma obowiązek podjęcia zdalnego nauczania. Jeśli nie jest to możliwe w przyjęty dotąd sposób, tzn. za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej i innych nauczyciele będą wysyłać pakiety materiałów do samodzielnej pracy w wersji papierowej przez pocztę lub do odbioru w szkole.

5. Uczniów i nauczycieli obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan lekcji, z zastrzeżeniem, że: nauczyciele wysyłają materiały, prowadzą lekcje na platformie e-learningowej i są dostępni dla uczniów i rodziców każdego dnia tygodnia w godzinach swojej pracy (link do planu). Uczniowie, zwłaszcza w domach, w których jest utrudniony dostęp do sprzętu (komputer, tablet), pracują nad danym przedmiotem wtedy, gdy jest to możliwe i odsyłają wykonane zadania w czasie ustalonym z nauczycielem.

 

Ocenianie w zdalnym nauczaniu

UWAGA

Szkoła posiada 24 tablety, które może wypożyczyć uczniom. Proszę w tej sprawie zgłaszać się do wychowawcy lub bezpośrednio w sekretariacie.

*** **** ***

PODPOWIADACZ UNIWERSALNY - CO ZROBIĆ Z DZIECKIEM W DOMU 
Propozycje zadań:
oddziały przedszkolne (2. tydz.), klasy 1 - 3, klasy 4 - 8

*** **** ***

Ósmoklasiści - zadania specjalne dla Was:

25.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang/niem/ros)

24.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang/niem), plik mp3 ang, plik mp3 niem
23.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang/niem - ros) 20.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang/niem), plik mp3 ang, plik mp3 niem

19.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang/niem)
18.03.2020 -
arkusz (pol - mat - ang/niem), plik mp3 ang, plik mp3 niem
17.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang)
16.03.2020 - arkusz (pol - mat - ang), plik mp3*** **** ***

W bieżącym roku szkolnym, dzieci z grupy 5-latków wraz z wychowawczynią, realizują innowację pedagogiczną pt. ,,Odkrywamy kodowanie". Są to zajęcia dodatkowe. Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne na kolejnych etapach nauki oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
 

Dzieci z oddziału 5-latków w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** **** ***

Uwaga rodzice dzieci od 3 do 7 lat. Przypominamy, że trwają zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Termin zapisów mija 25 marca 2020 r. [wiecej]

*** **** ***

ZMIANA TERMINU DEBATY POŚWIĘCONEJ WSPÓLNEMU BUDOWANIU STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY - NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

*** **** ***

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby skutecznie dezynfekować dłonie w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce. Przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk, może nas ustrzec przed zachorowaniem na tego typu wirusy, które aktualnie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Wiemy, że patogen jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, ograniczy jego rozprzestrzenianie się. Aby to ułatwić, przy każdej umywalne w naszej szkole pojawiły się ulotki z instrukcją, jak skutecznie umyć dłonie. Wszystkie klasy, stosując się do zaleceń, przeszły krótkie lekcje z dokładnego mycia rąk./AM/

*** **** ***

KONKURS CZYTELNICZY
W KLASIE II

Nasze spotkanie z doktorem Dolittle

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego klasa II uczęszczała na zajęcia czytelnicze...W każdy piątek dzieci zasiadały na dywanach w bibliotece i słuchały o przygodach pewnego doktora.   Nie był to zwyczajny lekarz, lecz pan rozumiejący mowę zwierząt.

 

 

 

 

 

 

*** **** ***

II MIEJSCE W TURNIEJU TECZA CUP BEŁŻYCE W KATEGORII ROCZNIKÓW 2008-2010

1 marca 2020 roku chłopcy z klubu piłkarskiego "Legion Tomaszowice" brali udział w turnieju ,,Tecza Cup" organizowanym przez klub Tęcza Bełżyce, na którym pod wodzą trenera Jarosława Cabonia, zajęli bardzo wysokie 2 miejsce! Dużą częścią tej drużyny są uczniowie naszej szkoły, którym bardzo gorąco gratulujemy!

*** **** ***

25 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jastkowie, miała miejsce uroczysta Gala Czytelnik Roku 2019.
Zdjęcia z uroczystości w zakładce Galeria.

 

*** **** ***

Rodzicu! Zapisz dziecko do szkoły!


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach prowadzi nabór dzieci
do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/ 2021. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja. Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego / zgłoszenia dziecka do szkoły dostępne są w zakładce Dokumenty szkolne.

*** **** ***

Co musisz wiedzieć o koronawirusie - warto zapoznać się ze  szczegółowymi informacjami.
Nie ulegaj panice - dowiedz się więcej!

*** **** ***

 


WIELKI SUKCES NASZYCH FIZYKÓW - UNIFIKACJA FIZYKI

*** **** ***

 

PIŁKA NOŻNA W TOMASZOWICACH

Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zaprasza uczniów do udziału w zorganizowanych zajęciach piłkarskich dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Jastków, realizowanych w naszej szkole. [więcej]

*** **** ***

!UWAGA! !KONKURS!

Z radością informujemy, że 11 maja 2020 w Szkole Podstawowej w Tomaszowicach odbędzie się Wojewódzki Konkurs Recytatorski z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Będzie to konkurs poezji patriotycznej i utworów Jana Pawła II. [więcej] [regulamin]

*** **** ***

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas I a i I b, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. było dla nich ogromnym przeżyciem.
A wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować...[więcej]...

 

 

 

 

 

 

 

*** **** ***

 

 

V JASTKOWSKIE CZYTANIE

24 października w naszej szkole spotkali się uczniowie klas ósmych ze wszystkich szkół  gminy Jastków, aby uczestniczyć kolejny raz w wydarzeniu  jakim jest Jastkowskie Czytanie. Jest to już stały element w kalendarzu  gminno - szkolnych uroczystości, a związany jest bezpośrednio z akcją Narodowe Czytanie. ...[więcej]...

 

 
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dnia 4 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Zapraszamy od obejrzenia fotorelacji z uroczystości w zakładce Galeria.

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła"

Wisława Szymborska

Od 2001 roku w dniu 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a dzień 29 IX odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży   
...[więcej]...

 

 

 

 

 

*** **** ***

Zachęcamy do  zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 (wraz z harmonogramem zebrań z rodzicami) oraz planem lekcji dla klas: Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIi Zasadami i planem dowozu uczniów do szkoły

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018


Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym "Od grosika do złotówki"

 

FERIE ZIMOWE 2018

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły miłych, bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim semestrze.

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

 • bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście drobne elementy odblaskowe na Waszych kurtkach, plecakach, paski odblaskowe wszyte w odzież;
 • pamiętajcie o telefonach alarmowych - europejski numer alarmowy: 112;
 • myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach, w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;
 • przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;
 • używajcie kasków chroniących głowę - na nartach, łyżwach, na rowerze.

 

Co słychać u przedszkolaków?

Oddział 6-latków Oddział 5-latków Oddział 3 i 4-latków

 

GODZINA KODOWANIA
W TOMASZOWICACH


W dniach 4 - 10 grudnia 2017 uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnoświatowej akcji Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA). Jest ona największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Zachęcamy do spróbowania własnych sił, na początku korzystając z aplikacji Google:)


 

 

 

WSPOMNIEŃ CZAR... czyli kolorowe lato w Tomaszowicach

Wakacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się od szkolnej rzeczywistości, odpocząć od nauki i odrabiania lekcji. Jednak nasi uczniowie nie chcieli rozstawać się z murami szkoły na długo. Już 17 lipca br. ponad trzydziestka uczniów szkół podstawowych z Tomaszowic i Płouszowic (w wieku od 5 do 13 lat) stawiła się w szkole, by rozpocząć wakacyjną przygodę pod hasłem "Półkolonie z zabawą i turystyką". Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach we współpracy z biurem turystycznym "Hubertus". (więcej tutaj)


PROJEKT EDUKACYJNY "Z NATURĄ PO ZDROWIE!"

W roku szkolnym 2017/ 18 uczniowie kl. IV - VII wezmą udział w projekcie "Z naturą po zdrowie - promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień.

Projekt realizowany jest przez lubelską fundację Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego dzięki udziale w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU - "Z Fundacją PZU po lekcjach".  Celem konkursu było wsparcie ciekawych i rozwijających się inicjatyw edukacyjnych, wyrównujących szanse społeczne. *

Projekt  "Z naturą po zdrowie!" to cykl zajęć z zakresu: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, promowania zdrowego stylu życia. Uczniowie zapoznają się m. in. z aktywnymi i twórczymi sposobami spędzania czasu wolnego, postawami przyjaznymi dla środowiska, zdrowymi nawykami żywieniowymi, bezpiecznymi zachowaniami na drodze, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, negatywnymi skutkami uzależnień, sposobami radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. Rozwiną swoje umiejętności psychospołeczne, nauczą się skuteczniej porozumiewać oraz budować zdrowe relacje międzyludzkie.

 

W zakładce: DOWÓZ UCZNIÓW zamieszczono szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty istotne dla rodziców uczniów dowożonych do szkoły.

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

PLAN LEKCJI 2017/2018


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym - broszura MEN

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Fotokronika 5-dniowych półkolonii z turystyką i zabawą w Tomaszowicach - zapraszamy do galerii


 

 

 

SZANOWNI RODZICE,

nasza szkoła bierze udział w badaniach opracowanych przez Fundację ,,Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących oceny stanu oddziaływań profilaktycznych w szkołach oraz rekomendacji dla zwiększenia skuteczności planowania i realizacji działań profilaktycznych w szkole. Badaniem będą objęci uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice naszych uczniów. Badanie jest poufne. Indywidualne wyniki badań są objęte tajemnicą badawczą. Każdy uczestnik badań otrzyma od wychowawcy indywidualne hasło dostępu do ankiety, tzw. TOKEN.
Ważne jest , aby po rozpoczęciu badania, kontynuować je aż do zakończenia ankiety i kliknięcia: WYŚLIJ
Ankietę wypełnia jedno z rodziców.
ETAPY WYPEŁNIANIA ANKIETY:
1.Należy wejść na stronę: https://profilaktycy.pl/a/
2.Kliknąć w nazwę właściwej ankiety- ANKIETA DLA RODZICÓW
3.Należy podać jednorazowe hasło dostępu, otrzymane od wychowawcy, tzw. TOKEN
4.Zapoznać się z wyświetloną instrukcją do ankiety, a następnie kliknąć DALEJ
5.Wypełnić dane potrzebne do wygenerowania kodu osoby badanej ( Uwaga!- Pola te wypełnić na podstawie
danych swojego dziecka, a nie rodzica)
6.Wypełniać kolejne strony klikając: DALEJ
7.Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania kliknąć: WYŚLIJ
Badanie zakończone. Dziękujemy.

 

 

WIELKI TURNIEJ RUGBY TAG

W Tomaszowicach już po raz drugi odbył się Powiatowy Turniej RUGBY TAG. Rozgrywki odbywały się równocześnie na dwóch boiskach. Sędziowali : Damian Mazuś
i Dawid Polak - licencjonowani sędziowie Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby. Meczom kibicowali zawodnicy aktualnie niegrający, a także wszyscy uczniowie szkoły w Tomaszowicach wraz z nauczycielami. Emocje utrwalone przez profesjonalnego fotografa do obejrzenia w galerii.

 

 

 

 

 

 

XI GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

Dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie z s. w Dąbrowicy  w dniu 22 maja odbył się XI Gminny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej MINI PLAYBACK SHOW. Uczennica naszej szkoły - Weronika Rzosińska z klasy VI wyśpiewała Złoty Mikrofon, natomiast Stanisław Modrzewski z klasy II otrzymał statuetkę w kategorii playback. Zwycięzcom gratulujemy!! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii.

 

 

WIOSNA W SZKOLE

Do naszej szkoły zajrzała Wiosna i zrobiła dużo zamieszania.

Tego dnia do szkoły nie przyszli ani nauczyciele, ani uczniowie. Natomiast zaroiło się od dziwnych postaci. Spróbujcie je rozpoznać. Więcej zagadek znajdziesz w galerii.

 

ZAPISY DO SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

ogłasza nabór dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Szkoła prosi o podjęcie decyzji i wypełnienie karty zgłoszenia  najpóźniej do 31 marca 2017r.


Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka i złożyć ją w sekretariacie, u dyrektora lub - w przypadku dzieci, które uczęszczają na zajęcia w bieżącym roku szkolnym - do wychowawcy zerówki lub klasy pierwszej. Kartę można także przesłać e-mailem na adres szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego / szkoły są dostępne w sekretariacie szkoły, w świetlicy, u wychowawców szkolnych zerówek oraz do pobrania na naszej stronie: sptomaszowice.pl /zapisy.

 

 

Co słychać u najmłodszych?

W zakładce "Strona oddziału przedszkolnego 3 i 4 - latków" oraz "Strona oddziału przedszkolnego 5 - latków" fotorelacje z ostatnich wydarzeń.

 

 

Jak pracują pierwszaki?
Więcej na stronie klasy I

 

Goście na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterYesterday144
mod_vvisit_counterThis week310
mod_vvisit_counterLast week1177
mod_vvisit_counterThis month3089
mod_vvisit_counterLast month3868
mod_vvisit_counterAll days188695

Aktualnie: gości 3 połączonych
Your IP: 3.236.204.251
 , 
Today: Paź 21, 2020